Onko työteho parhaimmillaan?

Vai takkuaako yhteistyö, jakautuuko (työ)yhteisö kuppikuntiin?

Mikä on toimivan ryhmän salaisuus?

 
IMG_2133.jpg

Sovittelua ja koulutusta toimiviksi todetuilla työtavoilla

Sovittelut työyhteisöissä, organisaatioissa ja naapurustoissa.

Olen kokemuksesta huomannut, että sovittelu on tehokkain tapa ennaltaehkäistä ongelmien ja konfliktien kärjistyminen. Samalla se estää vastakkainasettelun laajenemisen ja työyhteisön jakautumisen.

Kuinka tietää, tarvitaanko sovittelua? Joskus varsinaista konfliktia ei ole, vaan arkea kuormittavat häiriöt, sitoutumattomuus yhteisiin pelisääntöihin, (työ)yhteisön jakautuminen, kommunikaatio-ongelmat, jännitteet ja yleisesti epämukava olotila. Ota yhteyttä ja ajatellaan yhdessä - ratkaisuja on mahdollista löytää!

Sovittelun lisäksi asiantuntemustani voi hyödyntää esim. seuraavissa aiheissa: polarisaatiostrategisen toiminnan suunnittelu, toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen, dialogimenetelmät, työyhteisön monimuotoisuus ja monimuotoisuuden johtaminen, konfliktien ennaltaehkäisy ja käsittely sekä vastakkainasettelujen purkaminen esimerkiksi organisaatiouudistusten yhteydessä, jotka tutkitusti jakavat työyhteisöjä.

 

Palvelut


 
notebook-sheet-template-notebook-sheet-vertical-cage-5-mm-millimeter-pattern-of-school-notebook-paper-grid-page-template-background-sheet-in-squares-grid-size-notebook-cover-sheet-templates.jpg

Työyhteisö

sovittelu

Akuutteihin tai pitkittyneisiin työyhteisön konflikteihin tarjoan työyhteisösovittelua. Se on osallistavaa konfliktinratkaisua, jonka tavoitteena on työrauhan palauttaminen ja yhteistyön parantaminen. Sovittelussa ei etsitä syyllisiä: muuttamalla ja korjaamalla vuorovaikutusta siten, että kaikki tulevat kuulluksi, voidaan muuttaa ihmisten välisiä suhteita ja saada aikaan toimiva yhteisö.

notebook-sheet-template-notebook-sheet-vertical-cage-5-mm-millimeter-pattern-of-school-notebook-paper-grid-page-template-background-sheet-in-squares-grid-size-notebook-cover-sheet-templates.jpg

Konsultointi

Jos työyhteisössä ei ole suoranaista akuuttia konfliktia vaan esimerkiksi monimuotoisuuteen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä, epämääräisiä jännitteitä, toimimatonta vuorovaikutusta, vastakkainasettelua tai muita kehittämistarpeita, tarjoan asiantuntija-apua.

Kysy lisää, usein liian pieneltä tuntuva seikka on juuri se, johon kannattaa puuttua, ettei tilanne kärjisty!

notebook-sheet-template-notebook-sheet-vertical-cage-5-mm-millimeter-pattern-of-school-notebook-paper-grid-page-template-background-sheet-in-squares-grid-size-notebook-cover-sheet-templates.jpg

Koulutukset

Koulutukset, työpajat, kehittämispäivät, konsultatiivinen työnohjaus, työhyvinvointipäivät…Minulla on erilaisia ja eri kokoisia koulutuspaketteja ja sisältöjä eri tarpeisiin. Yhteistyössä valokuvaaja Katja Tähjän kanssa käytämme myös valokuvauksen menetelmiä ym. teemojen käsittelyyn ja kehittämistyöhön. Voit myös kertoa tilanteestanne ja räätälöidään sen mukaan!